sobota, 6 grudnia 2014

TAKIE KWIATKI

Kwiatki ślubne. W sumie pięć.
Kwiatki chrzcielne. Sztuk 9.

Kwiatki ślubne lub chrzcielne. Do policzenia.